افتتاحيه وبلاگ ديابت
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸۳   کلمات کلیدی:

به نام خداوند نشاط آفرين

دوستان در اين وبلاگ قصد داريم در مورد ديابت و مطالب نوين علمی در مورد آن صحبت کنيم ...هر گونه پيشنهاد شما در اين مسير ياری بخش و موثر است.ميخواهيم ديابت رامعرفی کنيم .در مورد انواع آن صحبت کنيم ... چگونگی کنترل کردن آن و چگونگی با نشاط بودن به همراه ديابت را بررسی کنيم.لازم به ذکر است جامعه ديابت ايران دانسته های خود را مرهون فعاليت” انجمن ديابت ايران“ به خصوص جناب دکتر اسدلله رجب و جناب دکتر امير کامران نيکو سخن  ميداند.در اين مسير بهترين نشريات در خصوص ديابت به شما معرفی خواهد شد و شما در جريان برنامه های انجمن ديابت ايران قرار خواهيد گرفت.  لازم به ذکر است نگارنده اين وبلاگ ۲۲ سال بدون هيچ مشکلی با ديابت زيسته است.