بازارچه خيريه .
ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

سلام به دوستان عزيز ديابتی خودم.

عزيزان از تاريخ ۱۷ لغايت ۱۹ اسفند ماه ۸۴  در محل فرهنگسرای ملل

 ( امير کبير ) در محل پارک قيطريه بازارچه خيريه ای بر گزار ميشود که بافروش

محصولات مربوط به نوروزبه کمک افراد ديابتی نيازمند می شتابد.

حضورتان مايه فخرمان ميگردد