ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

دوستان عزيز ديابتی

انجمن ديابت ايران در روز جمعه ۹ ارديبهشت امسال شانزدهمين سالگرد تاسيس خود

 را جشن ميگيرد.

مکان: خيابان فاطمی - خيابان حجاب- مرکز همايشهای کانون پرورش فکری کودکان و

نوجوانان.

زمان: ۹ ارديبهشت ساعت ۹ تا ۱۲ صبح

شرکت برای عموم آزاد است.