خلاصه‌اي از فعاليت‌هاي انجمن ديابت ايران
ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

·        فعاليت آموزشي

1- آموزش همگاني ديابت

2- آموزش به افراد ديابتي به صورت كلاس‌هاي دوره‌اي سه روزه در محل انجمن

3- برگزاري كارگاه‌ها و سمينارهاي آموزش ديابت ويژة پزشكان، پرستاران و متخصصين تغذيه با همكاري دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي و انجمن‌هاي تخصصي به خصوص انجمن متخصصين غدد درون‌ريز و متابوليسم

4- برگزاري سمينارهاي يكروزة آموزش ديابت در مدارس با همكاري وزارت آموزش و پرورش

5- همكاري با ستاد شهر سالم تهران جهت برگزاري سمينارهاي آموزشي يكروزة ديابت

6- همكاري با رسانه‌هاي گروهي جهت برگزاري مصاحبه‌ها و ميزگردهاي آموزش ديابت

7- برگزاري سه سمينار سراسري در سال

 

·        فعاليت‌هاي پژوهشي

1- همكاري پژوهشي با دانشكده‌هاي علوم‌پزشكي سراسر كشور

2- ارسال مقالات و شركت در سمينارها و كنگره‌هاي داخلي و بين‌المللي

 

·                                انتشارات

 

1- چاپ 27 شماره فصلنامة پيام ديابت

2- چاپ بيش از 100 هزار جلد كتاب آموزشي ديابت

3- چاپ ده‌ها هزار بروشور و پوستر آموزشي ديابت

 
·                                فعاليت‌هاي ويژة كودكان و نوجوانان ديابتي

 

1- برگزاري دو اردوي آموزشي- تفريحي در فصل تابستان

2- انجام آزمايش هموگلوبين اي- وان- سي هر سه ماه يكبار در محل انجمن و برگزاري جشن‌هاي آغاز و پايان سال تحصيلي.

3- تشكيل گروه جوانان انجمن ديابت ايران