ديابت چيست... !؟

بيماري قند و يا به عبارت ديگر ديابت، بيماري مزمني است كه در نتيجة اختلال در توليد و عملكرد انسولين در بدن به وجود مي‌آيد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

انسولين هورموني است كه در لوزالمعده (پانكراس) توليد مي‌شود و سلول‌ها را قادر مي‌سازد كه گلوكز را از خون گرفته و براي توليد انرژي استفاده كنند. لوزالمعدة فرد مبتلا به ديابت، انسولين مورد نياز بدن را توليد نمي‌كند (ديابت نوع 1) و يا انسولين كارايي لازم را در بدن اين افراد ندارد (ديابت نوع 2).

از اين رو، افراد مبتلا به ديابت نسبت به افراد غير ديابتي نمي‌توانند از گلوكز به نحو احسن در سوخت و سازبدنشان استفاده كنند. در نتيجه قند خون افراد به مقدار قابل ملاحظه‌اي افزايش مي‌يابد. اين ”افزايش غلظت گلوكز“ يا ”افزايش قند خون“ را هيپرگليسمي مي‌نامند.

در برآورد و تخميني كه در سال 1985 انجام شده است مشاهده شده كه 30 ميليون نفر در سراسر جهان مبتلا به بيماري ديابت بودند. اما امروزه حدود 194 ميليون نفر به بيماري ديابت مبتلا هستند كه در مقايسه با 20 سال گذشته 6 برابر شده است. اگر جلوي پيشرفت اين بيماري همه‌گير گرفته نشود تا سال 2025 تعداد مبتلايان به ديابت به 333 ميليون نفر خواهد رسيد.

افزايش قند خون سبب ايجاد عوارض زودرس و ديررس ديابت در بدن مي‌شود. اگر ديابت پيشگيري و درمان نشود، بسياري از عوارض ديابت كشنده بوده و يا حداقل سبب كاهش كيفيت زندگي فرد مبتلا به ديابت و خانواده وي مي‌شود.

/ 0 نظر / 17 بازدید