همايش روز جهانی ديابت امسال با همراهی وزارت بهداشت و درمان . انجمن

متخصصان غدد درون ريز و بنياد امور بيماريهای خاص در تاريخ ۲۳ آبان ۱۳۸۴ 

ساعت ۸ الی۱۲ صبح برگزار ميگردد.

آدرس: تقاطع بزرگراه همت و چمران- دانشگاه علوم پزشکی ايران 

 مرکز همايشهای رازی

شرکت برای عموم آزاد و رايگان است

/ 0 نظر / 10 بازدید