دوستان عزيز ديابتی

انجمن ديابت ايران در روز جمعه ۹ ارديبهشت امسال شانزدهمين سالگرد تاسيس خود

 را جشن ميگيرد.

مکان: خيابان فاطمی - خيابان حجاب- مرکز همايشهای کانون پرورش فکری کودکان و

نوجوانان.

زمان: ۹ ارديبهشت ساعت ۹ تا ۱۲ صبح

شرکت برای عموم آزاد است.

/ 2 نظر / 15 بازدید
ye dost

سلام..کار قشنگی رو شروع کردی..موفق باشی

s-a

با سلام ديا بت نوع چيست