نکات اصلی کنترل ديابت

نکات اصلی ديابت

 نظر تو دوست عزيز ديابتی را به مواردی که در کنترل ديابت نقش اساسی دارد جلب ميکنم :

  1. ورزش
  2. تزريق انسولين
  3. تست روزانه قند خون
  4. خوردن سبزيجات و ميوه و فيبر به جای مواد قندی و نشاسته
  5. استراحت به اندازه
  6. انجام آزمايش  "Hba1c" هر ۳ ماه يکبار
/ 2 نظر / 16 بازدید
evaz

در مورد تاثير ورزش روی ديابت وهمچنين انجام آزمايش توضيح دهيد

s-a

ببببببيق