پاسخ به سوالات دوستان.

مريم خانم

انجمن ديابت از ۱۶ سال پيش به منظور آموزش کامل به افراد ديابتی 

 تاسيس شده.

بالغ بر ۱۰ عنوان کتاب در مورد ديابت و فصلنامه پيام ديابت را تا به

امروز چاپ کرده که مجله پيام ديابت مجموعه ای غنی از جديد ترين

 اطلاعات ديابت است.

سالانه ۳ همايش علمی رايگان برای افراد ديابتی برگزار ميکند . و به

اميد خداوند از انتهای تير ماه شروع به راه اندازی سايت اينترنتی

اطلاع رسانی انجمن خواهم کرد

تاريخ همايش بعدی را اعلا م خواهم کرد تا در صورت تمايل شرکت کنيد

به گفته رييس ”فدراسيون بين المللی ديابت “، ايران قوی ترين انجمن

ديابت در جهان را دارا می باشد

به شما وعده ميدهم که در صورت  بر خورداری از آموزشهای انجمن

بسيار سالم و پر انرژی زندگی خواهيد کرد.

به اين آدرس به من ايميل بزنيد و خودتان را مجدد معرفی کنيد تا نحوه

استفاده از امکانات انجمن را کاملا تو ضيح دهم:

sinamobasherfar@yahoo.com

/ 0 نظر / 20 بازدید